by itu - saunahattukauppa.fi - byitu.fi @ byitu.fi - 040 37 151 30 - Info in English


Ostoskori

Miksi saunahattua käytetään? - Why is a sauna hat used?


Blogikirjoitukset aiheesta: 19.12.2023 - 06.12.2023 


Saunahatun hyödyt - kunnollisen saunahatun

1. Saunahattu pitää pääsi viileänä ja näin saunanlämmössä jaksat olla pidempään - lampaanvillasta huovutettu saunahattu eristää lämmön pääsi ulkopuolelle.
2. Edellisestä johtuen kunnollinen saunahattu saattaa ehkäistä esim. sydänkohtauksen saamisen saunassa. Nyt on huomioitava materiaali, että se on hengittävää, sillä hengittämätön materiaali saattaa toimia juuri päin vastoin, pään ympärille kertyvä lämpö ei pääse pois vaan tuo saunojalle tukalamman olon ja tätä myöten edes auttaa kohtauksen syntymistä. Tämän takia materiaalin tulee olla hengittävä.
3. Suojaa pääsi (etenkin kaljun) ja korvat kuumilta löylyiltä tai jo muutoin kuumalta ilmalta.
4. Suojaa hiuksiasi lämmöltä - jolloin kaksi haaraisten synty usein hidastuu.
5. Käsitellyt hiukset pysyvät pidempään parempina (esim. väri hehkuu pidempään).
6. Hiusten hoitoaineen teho paranee.
7. Jos kärsit saunomisen jälkeisestä päänsärystä se saattaa helpottua. On kuitenkin muistettava, että riittävästä nesteytyksestä on huolehdittava. Pään särkyyn voi myös vaikuttaa saunan huono ilmastointi tai sitten jos savusauna tai kertalämmitteinen kiuas tulee varmistaa ettei häkää muodostu. Näitä ei korjaa edes kunnollinen saunahattu - mutta saattaa kyllä lieventää, paitsi häkää.


Why is a sauna hat used?


The benefits of a sauna hat - a decent sauna hat

1. The sauna hat keeps your head cool and thus you can stay longer in the sauna heat - a sauna hat made of felted sheep wool insulates the heat from the outside of your head.

2. Due to the above, a proper sauna hat may prevent e.g. a heart attack in the sauna. Now the material has to be taken into account, that it is breathable, because a non-breathable material may work just the opposite, the heat that accumulates around the head does not escape, but makes the sauna bather feel more suffocated and even helps the onset of a seizure. Because of this, the material must be breathable.

3. Protect your head (especially the bald one) and ears from hot baths or otherwise hot air.

4. Protect your hair from heat - which often slows down the formation of two strands.

5. Treated hair stays better for longer (e.g. the color glows longer).

6. The effectiveness of the hair conditioner improves.

7. If you suffer from a headache after sauna, it might get easier. However, it must be remembered that adequate hydration must be taken care of. Headaches can also be affected by poor air conditioning in the sauna, or if you have a smoke sauna or a one-time heating heater, make sure that no carbon monoxide is formed. Even a decent sauna hat won't fix these - but it might alleviate it, except carbon monoxide.


Then it is good to note that these are really only when you are using a felted seamless sauna hat. Even today, I read my own texts that were "quoted" in other "sauna hat" presentations and found again that the material is not a proper sauna hat.


Text translated by Google translator
Translation added 2024-03-31